"De locatie, het netwerkmoment onder architecten én dat we winnaar zijn.
Was voor ons perfect!"

POLO Architects - Winnaar categorie toekomstig project

Arch School Awards

Bent U de nieuwe winnaar?

Indien u een schoolgebouw op Belgisch grondgebied hebt gerealiseerd (of zal realiseren) dat op architecturaal vlak meer dan bijzondere aandacht verdient, dan komt u in aanmerking om deel te nemen aan de 2-jaarlijkse architectuurwedstrijd “Arch School Awards”.

Editie 2018

De officiële prijsuitreiking van de editie 2018 vond plaats op woensdag 2 mei 2018 in restaurant Hertog Jan te Zedelgem.

De projecten

Projecten die in aanmerking komen zijn:

 • kinderdagverblijven
 • kleuter-, lagere & middelbare scholen
 • universiteiten, hogescholen, faculteiten & campussen
 • studentenflats & internaten
 • academieën, muziek- & tekenscholen
 • dans- & ruiterscholen
 • beschutte werkplaatsen
 • militaire scholen
 • jeugdateliers
 • ...

Alle schoolprojecten die in de 3 verschillende categorieën in aanmerking komen, moeten zich situeren tussen 1 november 2015 en 1 november 2017 (maw over een periode van 2 jaar)! Wat betreft categorie 1 (nieuwbouw) en categorie 2 (renovatie en/of uitbreiding) is het niet noodzakelijk dat projecten reeds volledig afgewerkt zijn. In categorie 3 (toekomstige realisatie) wordt uitsluitend rekening gehouden met de ontwerpfase en mogen de werkzaamheden nog niet gestart zijn.


Bij het beoordelen van de inzendingen wordt rekening gehouden met de volgende criteria:
“Goede hedendaagse schoolgebouwen moeten in de eerste plaats functioneel en duurzaam zijn. Ze moeten veilig, comfortabel, onderhoudsvriendelijk en goed toegankelijk zijn. Ze moeten het pedagogisch project van de school ondersteunen, een stimulerende leeromgeving kunnen bieden en flexibel en multifunctioneel te gebruiken zijn. Daarnaast moeten ze in een open relatie staan met hun omgeving, van blijvende architecturale waarde zijn, een goede kosten- batenverhouding hebben en milieuvriendelijk zijn.” (dixit Agion)

 

De architectuurwedstrijd “Arch School Awards” 2017 telt 3 verschillende categorieën met voor iedere categorie een afzonderlijke geldprijs van 3.000 € + officieel certificaat dat door de juryleden en partners werd ondertekend.

Uitreiking: maart 2018. Precieze datum en locatie volgen nog.

Drie categorieën:

 1. Prijs voor meest geslaagd schoolproject categorie “nieuwbouw
 2. Prijs voor meest geslaagd schoolproject categorie “renovatie/uitbreiding
 3. Prijs voor meest geslaagd schoolproject categorie “toekomstig project


De juryleden beoordelen gezamenlijk alle inzendingen binnen een termijn van 4 maanden na het toesturen van de stukken (sluitingsdatum inzendingen 01.11.2017). Dit laat hen toe de dossiers minutieus in te kijken en te beoordelen alvorens de prijzen toe te kennen. Daarna wordt onderling de vorm van jurering besproken met eenvoudige meerderheid van stemmen. De organisator zal een bundeling van alle inzendingen ter beschikking stellen van de jury en één exemplaar van elke verantwoordingsnota per project voor élk jurylid. De beslissingen van de jury zijn bindend en onherroepelijk. De selectiejury zal bestaan uit Belgische architecten én afgevaardigden van de ‘Dienst Infrastructuur’ vanuit GO!, Agion en DIKO. Ook waarnemers uit NAV, BVA en Scholen van Morgen behoren tot de selectiejury. Er wordt daarnaast een juryvoorzitter aangesteld door de organisator. 

Het architectenconcours geniet wederom de steun van Agion, GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, NAV, BVA & Scholen van Morgen

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd om één of meerdere projecten naar Expocom p/a Edubuild te versturen. De periode van inschrijving start op 1 november 2016 en alle inzendingen dienen uiterlijk op 1 november 2017 bij de organisatie ingediend zijn.

Met de steun van