"De locatie, het netwerkmoment onder architecten én dat we winnaar zijn.
Was voor ons perfect!"

POLO Architects - Winnaar categorie toekomstig project

Beoordeling van de jury

CATEGORIE NIEUWBOUW

Basisschool de Vierklaver 

Cuypers & Q architecten

Het concept onderscheidt zich door  interessante volume-uitsnijdingen, waardoor waardevolle tussenzones ontstaan en klassieke "gang-zones" vermeden worden.

Daglicht doordringt het volume hierdoor tevens op spontane wijze waardoor de ruimtelijke beleving haaks staat op deze van een klassiek schoolgebouw.

De uitnodigende opening centraal in het volume en de hierdoor ontstane doorwaadbaarheid versterken de relatie met de achterliggende speelplaats en de ontvankelijkheid van het gebouw.

De link van de turnzaal via het amfitheater met de buitenruimte is een low-cost ingreep die de school op spontane wijze een breder maatschappelijk draagvlak verleent.

Ook het sobere en consequent materiaalgebruik en doordachte detaillering kon de jury bekoren.

 

CATEGORIE RENOVATIE / UITBREIDING

Virga Jesse College Hasselt

A2O architecten

De jury waardeert de logica van de chirurgische ingreep en het overwogen evenwicht tussen schrappen en toevoegen.

Zo structureert de centrale inkompartij op duidelijk leesbare wijze en vormt ze een overtuigend hedendaags uitnodigend gebaar.

Hierdoor ontstaat een waardige tegenpool tegenover de imposante neogotische vormentaal van de bestaande volumes.

De half verdiepte ruimtes met uitnodigende trappartijen vormen een verhoogd maaiveld, een interessante sokkel en een intrigerend tussengebied.

Het bewust monotoon kleurgebruik dat verwijst naar de oorspronkelijke baksteenarchitectuur verzoent op éénvoudige wijze de speelse mix van oud en nieuw.

 

CATEGORIE TOEKOMSTIG PROJECT

Hotelschool Leielandscholen Kortrijk

TV Johan Bosschem / Jan De Vloed & SAR architecten / Architectenburo De Vloed

De diversiteit van het programma wordt op intelligente wijze vertaald in een doordacht volume dat zich goed integreert in het gabarit van de omliggende bebouwing.

Beheerste insnijdingen in het volume genereren een interessante daglichttoetreding en een dynamisch gevelbeeld.  

De keuze voor wit beton en een verder uitgepuurd materiaalgebruik zal dit zonder meer versterken.

De logische circulatie en heldere schikking van de ruimtes wijzen op een goede beheersing van het specifiek karakter van het programma. 

Hoewel de perspectiefbeelden qua sfeer niet altijd overtuigen is de jury van mening dat ruimtelijke kwaliteiten op overtuigende wijze aanwezig zijn.

Met de steun van