"De locatie, het netwerkmoment onder architecten én dat we winnaar zijn.
Was voor ons perfect!"

Kurt Van Hooydonk, Markant Architecten - Winnaar categorie toekomstig project

Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1

De wedstrijd heeft als doel de conceptvorming, het ontwerp en de realisatie op het vlak van goede hedendaagse schoolgebouwen te stimuleren. Het opzet van de wedstrijd bestaat in het bekronen van een concept, een ontwerp en/of een realisatie van een architect of ingenieur-architect, dat model kan staan voor een goed hedendaags schoolproject dat zich op Belgische bodem bevindt.

ARTIKEL 2

Criteria die bij het beoordelen van de inzendingen gehanteerd worden : goede hedendaagse schoolgebouwen dienen in de eerste plaats duurzaam en functioneel te zijn, evenals veilig, comfortabel, onderhoudsvriendelijk en goed toegankelijk. Ze moeten het pedagogisch project van de school ondersteunen, een stimulerende leeromgeving kunnen bieden en flexibel en multifunctioneel te gebruiken zijn. Daarnaast moeten ze in een open relatie met hun omgeving staan, van blijvende architecturale waarde zijn, een goede kosten-batenverhouding hebben en mileuvriendelijk zijn.

ARTIKEL 3

De ‘Arch School Awards’ 2017 bestaat uit 3 afzonderlijke categorieën:

  • prijs voor meest geslaagd schoolproject categorie ‘nieuwbouw'
  • prijs voor meest geslaagd schoolproject categorie ‘renovatie/uitbreiding’
  • prijs voor meest geslaagd ‘toekomstig schoolproject'

Aan iedere categorie wordt eenmalig een afzonderlijke geldprijs toegekend van 3.000 €. Alle architecten in België worden dmv diverse aankondigingen via mail, postzending en/of vaktijdschriften tot deelname aan de wedstrijd uitgenodigd.

ARTIKEL 4

De termijnen werden als volgt vastgelegd : projecten die in aanmerking komen dienen alle in ontwikkelingsfase te zijn in de periode vanaf 01.11.2015 t/m 01.11.2017 of maw gespreid over een periode van 2 jaar. Opening van de wedstrijd start op 1 november 2016 en sluiting van de wedstrijd werd bepaald op 01 november 2017. Dit is de uiterste datum van inzending tav de organisator ‘Expocom’ p/a Edubuild & IT – tav Erwin Ooghe – Hoornstraat 16b te 8730 Beernem.

ARTIKEL 5

Naast het officiële inschrijvingsformulier wordt van de deelnemers verwacht dat zij de volgende documenten digitaal opsturen: de begeleidende verantwoordingsnota, de plannen en maximum 10 digitale beelden (min 300 dpi). Iedere inzender geeft aan de organisator toelating om teksten, beelden en plannen integraal te publiceren in alle communicatie rondom de ‘Arch School Awards’ en aanvaardt dit zonder enig voorbehoud. Het beeldmateriaal is vrij van rechten en copyright en kan in geen enkel geval op de organisator en/of uitgever verhaald worden. Alle inzendingen dienen uitsluitend via digitale weg toegestuurd te worden.

ARTIKEL 6

De juryleden bestaan uit afgevaardigden van respectievelijk Agion – Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, van GO! – Dienst Infrastructuur van het Gemeenschapsonderwijs, van NAV – Netwerk Architecten Vlaanderen, van BVA – Beroepsvereniging voor Architecten, van Diko - Dienst Infrastructuur Investeringen Katholiek Onderwijs, van ‘Scholen van Morgen AG Real Estate’ en van Dienst Infrastructuur Broeders van Liefde. De juryleden beoordelen gezamenlijk alle inzendingen binnen een termijn van 3 maanden na de sluitingsdatum 01.11.2017. De beslissingen van de jury zijn bindend en onherroepelijk. De organisator onthoudt zich van iedere vorm van inmenging in de juryselectie.

ARTIKEL 7

Expocom organiseert aan de hand van een academische zitting in de loop van de maand mei 2018 een apart B2B event, waarop de 3 winnende architecten(teams) hun prijs in ontvangst zullen nemen. Locatie en precieze datum worden op een later tijdstip meegedeeld.

Met de steun van