De slimme kubus in de praktijk

dinsdag, 22 november 2016 22:19

Kinderen bewegen veel te weinig, zeker in de klas. Want stilzitten belemmert het leren. Daarom ontwikkelde i3-Technologies een soort slimme kubus uit kunststof die aanzet tot bewegen. Vzw De Bremberg, een school in Diest voor kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten met een matige tot ernstige mentale beperking is op 1 september gestart met het toetsen in de praktijk van dit iMO-LEARN project.

Proefproject

Omdat de iMO-LEARN kubussen zo vernieuwend zijn, is i3-Technologies er mee naar een aantal scholen en centra gegaan waaronder vzw De Bremberg. Ter voorbereiding kreeg de school voor buitengewoon onderwijs de nodige opleiding om alles te gebruiken en te evalueren. Ook tijdens de ganse proefperiode krijgen de leerkrachten begeleiding en de kans om feedback te geven waar het trainers team van i3-Technologies dan mee aan de slag gaat. Daarnaast zal de meerwaarde van iMO-LEARN verder onderzocht worden in het basis- en secundair onderwijs, in het buitengewoon onderwijs, revalidatiecentra, tehuizen voor mindervalide mensen, ergotherapeutische centra, ...

Sinds augustus leent i3-Technologies iMO-LEARN demo-sets uit en worden leerkrachten en hulpverleners in het gebruik ervan begeleid. Door de professionele aanpak zal het onderzoek een schat aan informatie opleveren op volgende gebieden:

  • de mogelijke toepassingen bij dynamisch zitten, analoge fysieke activiteiten en digitale fysieke activiteiten
  • verschil in vaardigheden tussen leeftijdscategorieën
  • de invloed van lichamelijke of geestelijke beperkingen
  • de bevindingen van de gebruikers, de leerkrachten, de directie, enz.
  • de kwaliteit van de instructies en instructievideo′s
  • het uitwerken van een case studie voor elke doelgroep

Kinderen verleggen hun grenzen bij vzw De Bremberg

Na een maand zijn de eerste en tweede indrukken van de leerkrachten en leerlingen geëvolueerd tot waardevolle feedback. De leerkrachten, van deze kinderen met een beperking, signaleren ons elementen waar we ons niet altijd bewust van waren. Zo is er het gegeven dat kinderen hun grenzen verleggen als ze met de kubussen aan de slag gaan. Voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs is het vaak al moeilijk om een trap te beklimmen. De kubus is ongeveer 40cm hoog en heeft bovendien geen rechte vlakken. Dit maakt het superspannend om zich op de kubus te wagen en het evenwicht te bewaren. Soms lukt dit niet alleen. Dan helpen ze elkaar en houden ze elkaar vast. Fier als een gieter zijn ze als ze rechtop op de kubus staan. Heel leuk om te zien!

De grote blokken lijken heel zwaar, maar dat zijn ze niet. De leerlingen zijn dan ook heel verbaasd als ze de blokken toch kunnen optillen. Plots voelen ze zich onoverwinnelijk! Tijdens de eerste les merken de leerlingen dat dit geen gewone kubussen zijn, ze hebben namelijk allemaal verschillende kanten. In het begin gaan ze op een vlakke kant staan. Een echte durfal probeert de holle, wiebelige kant al eens. Kinderen tasten hun grenzen af en verbazen de leekrachten en zichzelf, wat motiverend werkt!

Ten tweede daagt iMO-LEARN leerkrachten uit om creatief te zijn. Het verplicht de leerkracht om af te stappen van de gekende activiteiten en materialen. Vooral omdat de leerlingen niet enkel op een fysieke manier uitgedaagd worden tijdens de les (LO), maar ook hun verstand gebruiken om kleuren, figuren en groeperingen te herkennen. Ten derde vinden de leerkrachten iMO-LEARN een heel gebruiksvriendelijke tool die ze voor verschillende activiteiten kunnen inzetten. In de Bremberg is men enkel aan de slag met iMO-LEARN als fysieke activiteit, dus niet als zitmeubel of om zijn digitale mogelijkheden. Daarom wordt de kubus voornamelijk ingezet tijdens de lessen kiné en LO. Later is het de bedoeling om hem ook tijdens de andere lessen te gebruiken. Daartoe werkt i3-Technologies aan een kant-en-klare activiteitenbundel voorzien van activiteiten per niveau en eventueel extra materialen zoals kleuren of figuren die gelinkt zijn aan pictogrammen. Er is ook een reeks leerrrijke foto’s gemaakt om aan te tonen aan de leerkrachten welke figuren er gebouwd kunnen worden met de iMO-LEARN’s: de fotoreeks is rechtstreeks gebaseerd op feedback die i3-Technologies kreeg van vzw De Bremberg.

De Bremberg zet de iMO-LEARN breed in

  • Bijvoorbeeld om constructies mee te bouwen (boog, hoge toren, stevige muur). Leerlingen moeten hierbij alert zijn dat alle blokken met dezelfde kant/kleur naar boven staan om te voorkomen dat alles omvalt.
  • Als evenwichtsoefening.
  • Om ruimtelijke oriëntatie te oefenen. De iMO-LEARN helpt om ruimtelijke oriëntatie concreet, tastbaar en visueel te maken. Zo moeten de leerlingen bijvoorbeeld effectief achter de kubus gaan staan. Dit is helemaal anders dan dit op papier te zien.
  • Om te rekenen. De blokken worden daarvoor omgetoverd tot dobbelstenen. Om het cijfer 11 te bekomen moeten ze dan op de blokken met het nummer 6 en 5 gaan staan.

Meer informatie? Bezoek de website van i3