Gevarieerd seminarieprogramma Prebes op Edubuild & IT 2017

dinsdag, 05 september 2017 09:28

Op 19 en 20 oktober is het weer zo ver. Dan opent de Gentse Flanders Expo haar deuren voor de vijfde editie van Edubuild & IT. Het B2B-event rond bouw, renovatie, inrichting en onderhoud van het onderwijspatrimonium lijkt ook dit jaar veelbelovend. Uitkijken is het onder andere naar de seminaries van Prebes. De non-profitorganisatie organiseert een gevarieerd programma, gaande van brandveilige slaapklassen in kleuterschool, tot groene speelplaatsen en informatieveiligheid.

Brandveilige slaapklassen

België is in Europa één van de weinige landen waar kleuters zo vroeg – vanaf 2,5 jaar – naar school gaan. In Nederland gaan de kleuters pas vanaf 4 jaar naar de kleuterschool. De jonge leeftijd waarop kinderen naar school gaan, heeft gevolgen voor de organisatie van de eerste kleuterklas. Bijvoorbeeld: laat je de allerkleinsten in de namiddag nog een dutje doen of niet?

“Een schoolbestuur kan autonoom beslissen om peuters wel of niet te laten slapen. Indien een schoolbestuur beslist om een slaapklas in te richten, is het belangrijk om bij de locatie en inrichting van dit lokaal rekening te houden met de bestaande regelgeving inzake brandveiligheid en hygiëne.”

Deze eerste sessie handelt rond brandveiligheid van slaapklassen in het kleuteronderwijs. Spreker van dienst is Peter Vanden Broucke, preventieadviseur-coördinator bij Stedelijk Onderwijs Antwerpen. In deze informatiesessie legt hij uit hoe we kindvriendelijke en veilige ‘slaapklassen’ kunnen inrichten in onze scholen. Dit aan de hand van praktische voorbeelden, gekoppeld aan brandtechnische voorschriften.

“Een veilige slaapklas is een win-winsituatie voor alle partijen. De ouders zijn gerust dat hun kind in veilige omstandigheden kan slapen. En de leerkracht heeft dankzij uitgeruste kleuters een aangename namiddag en een gunstig verloop van de les.”

Meer natuur en uitdaging

Kristel Vanorbeek, preventieadviseur van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw in Tienen heeft het dan weer over de betrokkenheid van de preventieadviseur bij projecten voor het vergroenen van de speelplaats. In dit seminarie bekijkt ze de mogelijkheden om van grijs naar groen, avontuurlijk én veilig te evolueren.

“Veel scholen in Vlaanderen hebben nog een klassieke speelplaats met veel beton en te weinig groen. Meer natuur en uitdaging zijn dus zeker meer dan ook welkom.”

De spreker toont praktijkvoorbeelden van realisaties in scholen. En reikt een sjabloon aan voor risicoanalyse, net als enkele nuttige tips en links naar informatiewebsites.

Privacywetgeving

In het derde seminarie staat informatieveiligheid centraal. Gino De Meester, stafmedewerker en informatieveilgheidsconsulent bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen, biedt een plan van aanpak in het kader van de vernieuwde privacywetgeving.

“Overal in onderwijsinstellingen (scholen, centra voor volwassenenonderwijs en internaten) en bedrijven gebruiken we persoonsgegevens. Zowel gegevens van leerlingen en personeel, als van klanten en ouders. Hoe moeten we met deze persoonsgegevens omgaan in het kader van de vernieuwde privacywetgeving (GDPR). En welke stappen we moeten ondernemen om in orde te zijn met deze vernieuwde wetgeving?”

Projectgroep Onderwijs

De seminaries op Edubuild & IT kaderen binnen de Projectgroep Onderwijs van Prebes. De projectgroep is netoverschrijdend samengesteld uit preventieadviseurs van het onderwijs, deskundigen uit het Vlaams onderwijsveld, afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), en afgevaardigden van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming.

Bedoeling van de projectgroep is het actief bijdragen tot kennis van de opdracht, taken, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid van de preventieadviseurs in de onderwijsinstellingen, scholengemeenschappen en -groepen van het Vlaamse onderwijs. Daarbij wil het een reflectiegroep zijn voor alle Vlaamse onderwijsverstrekkers, betrokken overlegorganen en belanghebbenden.

De Projectgroep Onderwijs verstrekt informatie en opleidingen rond welzijn, preventie en bescherming in het Vlaams onderwijs. Rond deze gebieden streeft de projectgroep ook netwerking na. Daarnaast werkt de organisatie adviezen uit met respect voor de autonomie van het onderwijsveld, zowel op eigen initiatief als op verzoek.

Prebes

Prebes is een non-profitorganisatie met leden actief in de domeinen welzijn op het werk, duurzaamheid en maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. Daarbij heeft Prebes onder andere de bedoeling welzijn, preventie en bescherming te bevorderen en te komen tot een deontologie voor de leden.

Voor bestaande en toekomstige leden organiseren ze daarom kwaliteitsvolle opleidingen rond tal van kennisdomeinen, zowel in open als bedrijfsinterne vorm. Met verschillende activiteiten stimuleert de organisatie bovendien de contacten tussen de leden. Verder houdt Prebes zijn leden op de hoogte van de actualiteiten via veiligheidsnieuws, hun wetgevingstool, e-nieuwsbrieven en vacature-newsflashes.

www.prebes.be

Edubuild & IT 2017
Wanneer:

  • Donderdag 19 oktober 2017: van 10 tot 18 uur
  • Vrijdag 20 oktober 2017: van 10 tot 17 uur

Waar:

Flanders Expo Gent, Hal 8.