DBFM scholen van morgen, een succesverhaal?

maandag, 09 oktober 2017 10:32

Op donderdag 19 oktober om 11u15 lichten Sandra Schippers & Charlotte Van Cappellen hun thesis toe tijdens een lezing op Edubuild & IT. Ze nemen het DBFM Scholen Van Morgen onder de loep. Een korte introductie.

Wie zijn de sprekers? 

Sandra Schippers & Charlotte Van Cappellen, Universiteit Gent, Opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning o.l.v. dr. ir-arch. Maarten Van Den Driessche, prof. ir. arch. Jelle Laverge en dr. ir.-arch. Ann Pisman., Gent, 2016

Onderwerp

DBFM Scholen van Morgen - evaluatie van het beleidsinstrumentarium, planningscontext en de gebouwtypologie

Toelichting

Vele Vlaamse scholen zijn dringend aan vernieuwing toe. De Vlaamse overheid besliste in 2006 dan ook om hierop te reageren via o.a. een grootschalige, overkoepelende inhaalbeweging: DBFM Scholen van Morgen. Nu, ongeveer tien jaar later, zijn reeds heel wat projecten binnen deze operatie opgeleverd en de eerste resultaten een feit. Maar… wat houdt DBFM nu precies in en is het wel zo’n succesverhaal?

Aan de hand van een uitgebreide doorlichting van vier cases werd onderzocht in welke mate de resultaten wenselijk en duurzaam zijn en in hoeverre dit te wijten is aan de bijzondere procedure.

Er werd gekozen om in dit onderzoek vanuit het perspectief van de scholen te vertrekken. Zij zijn immers de eindgebruiker van de nieuwe schoolinfrastructuur. Daartegenover werd de visie van AG Real Estate geplaatst, om na te gaan of beide posities verzoenbaar zijn. Hierbij kwamen enkele algemeenheden naar de voorgrond. Zo wordt o.a. het resultaat bij de ondervraagde partijen als positief beschouwd, al blijkt DBFM te log met gebrek aan flexibiliteit en transparantie (zowel financieel als juridisch). Tegelijkertijd gaat dit systeem gepaard met hoge overheadskosten. Deze bijkomende kosten, in combinatie met de strenge normering opgelegd door AGIOn, zorgen ervoor dat ingeboet wordt aan (opportuniteiten tot) ruimtelijke kwaliteit van de projecten. Nog blijkt dat DBFM niet voor elk type schoolbouwproject even zinvol is. Met name renovatieprojecten en kleinschalige projecten zijn in mindere mate geschikt.

Niettegenstaande bleek uit de studie dat scholen, mits enkele aanpassingen, opnieuw zouden inteken indien een nieuwe operatie zich aanbiedt. Vertrekkend van dit idee, werden vanuit de bevindingen enkele aanbevelingen geformuleerd om naar de toekomst toe het proces te optimaliseren.


Bekijk hier het volledige lezingenprogramma >>

Bezoek Edubuild & IT op 19 & 20 oktober van 10u - 17u in Flanders Expo Gent:

Eventbrite - Edubuild & IT